Plac na Delijskom visu

Nalazi se u gradskom naselju Delijski vis. Površine je 10 ari. Upisan je u Katastru nepokretnosti kao građevinska parcela, tako da je gradnja dozvoljena.