Najčešća pitanja korisnika kada je kupovina nekretnina u pitanju

Koje uslove moram da ispunim kako bih bio oslobođen od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nekretnina Permeti Niš Vam daje odgovor i pojašnjenje ovog pitanja na osnovu zakonskih odredbi kao i na osnovu dugogodišnje prakse i iskustva:

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu (suvlasnički odnos) ili porodičnoj stambenoj zgradi (u daljem tekstu: stan) fizičkom licu koje kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stan iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu (u daljem tekstu: odgovarajući stan), pod uslovom da:

  • je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritorije Republike Srbije
  • kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojni stan na teritoriji Republike Srbije

Pravo na poresko oslobođenje može se ostavriti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji prvog stana overenog posle 8. jula 2007. godine.

Koje uslove moram da ispunim kao kupac prvog stana , kako bih ostvario refundaciju (povraćaj) PDV-a?

Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nekretnina Permeti Niš Vam daje odgovor i pojašnjenje ovog pitanja na osnovu zakonskih odredbi kao i na osnovu dugogodišnje prakse i iskustva:

Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV-a pod sledećim uslovima:

  • da od 1. jula 2006 godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritorije Republike
  • da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu

Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji.

Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na refundaciju PDV-a (za kupca prvog stana iznosi do 40 m2,a za članove njegovog porodničnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji), pravo na refundaciju PDV-a može da ostvari do iznosa koji odgovara navedenoj površini.

Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 08. jula 2007 godine.

Gde se i kako overava Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti?

Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nekretnina Permeti Niš Vam daje odgovor i pojašnjenje ovog pitanja na osnovu zakonskih odredbi kao i na osnovu dugogodišnje prakse i iskustva:

Najbitnija i konačna stvar nakon dogovora o kupoprodaji stana u Nišu (i na teritoriji Republike Srbije) između prodavca i kupca nekretnine (stan, porodična stambena zgrada, zemljište, poslovni prostor, industrijski objekat…) se dešava u kancelariji javnog beležnika (Notara). Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u Nišu se mora okončati potpisivanjem i overom Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti od strane kupca i prodavca takozvanom solemnizacijom Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u kancelariji jednog od četiri javnih beležnika koji rade u Nišu. Prilikom solemnizacije Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u Nišu i bilo kom drugom gradu u Republici Srbiji plaća se javnobeležnička nagrada koju uvek plaća kupac nepokretnosti. Kada se potpisuje Ugovor o kupoprodaji neophodno je da obe ugovorne strane, dakle i kupac i prodavac tom prilikom kod sebe imaju važeću ličnu kartu ili pasoš.

Korisni saveti

Kako da u Nišu odaberem najbolju agenciju i najboljeg agenta za nekretnine?

Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nekretnina Permeti Niš Vam daje odgovor i pojašnjenje ovog pitanja na osnovu zakonskih odredbi kao i na osnovu dugogodišnje prakse i iskustva: 

Kada tragate za odgovorom na ovo pitanje važno je da razmotrite ranija iskustva agencije kao i na osnovu toga i svega dole navedenog budući uspeh u prodaji ili iznajmljivanju Vaše nepokretnosti u Nišu ili regionu južne Srbije, bez obzira da li ste Vi prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac.

Pitajte agenta o nedavno prodatim ili izdatim nekretninama u Nišu iz ponude njegove agencije ali i o načinu realizovanog posla, vremenskom roku i načinu prodaje ili zakupa nekretnina u prethodnih godinu dana, kako bi ste stekli uvid u način i uspešnost poslovanja agencije. Takođe, pitajte agenta da li je bio zadovoljan ili razočaran urađenim poslovima u protekloj godini. Pre nego se odlučite pitajte, da li je agent za nekretnine bio zadovoljan odnosom tražene cene prodavca sa dobijenom cenom kupca. Ako ste prodavac nekretnine, pitajte i da li je cena nekretnine koju prodajete slična sa cenom prodatih nekretnina na istoj ili sličnoj lokaciji, sa sličnim karakteristikama i svojstvima kao i Vaša, koji je vremenski rok za prodaju takvih nekretnina. Dobro pitanje je i koliko takvih nekretnina agencija ima u ponudi i koliko dugo su agencijskoj ponudi. Pažljivo analizirajte njegov odgovor, brzinu i način na koji Vam ga saopštava.

Proverite da li agencija ima validnu licencu, da li je upisana u Registar posrednika i da li se protiv nje, eventualno vode disciplinski postupci ili slična ograničenja u radu. To možete proveriti uvidom u Registar posrednika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao i sve relevantne podatke o agenciji (http://195.222.96.215/registarposrednika/#/home ).

Agent koji u svom pretstavljanju koristi „veliko A“ je agent koji veruje u uspeh a naročito ukoliko ima i licencu za ovaj posao. On veruje u uspeh i ostvaruje ga sebi ali i Vama.

Među agencijama za nekretnine u Nišu, pa i Srbiji nema specijalizovanih agencija za određene specijalnosti u ovom poslu. Ipak, postoje agencije za nekretnine koje se sa više uspeha od ostalih u Nišu bave sektorom prodaja luksuznih kuća, prodaja luksuznih stanova kao i izdavanje luksuznih stanova, luksuznih kuća i luksuznog poslovnog prostora pokrivajući teritoriju i sve lokacije za grad Niš. Odredite, uz konsultacije sa agentom kojoj kategoriji pripada Vaša nepokretnost a onda i zatražite ponudu nekretnina agencije kako bi ste imali uvid da li agencija ima iskustva u prodaji sličnih nekretnina.

Pogledajte ponudu agencije i obratite pažnju na njenu prezentaciju jer, mnogi od kupaca ili zakupaca veliku važnost daju estetskom izgledu veb sajta agencije i načina na koji je ponuda nekretnina prezentovana. Na koji način agencija predstavlja nepokretnosti iz svoje ponude na taj način će i Vaša nekretnina biti predstavljena potencijalnom kupcu ili zakupcu a od toga će zavisiti i efikasnost prodaje ili zakupa. Zato, pitajte agenta koliko agencija ulaže u marketing i oglašavanje i koji je njihov plan prezentacije za Vašu nepokretnost.

Najznačajnije je da u razgovoru sa agentom obratite pažnju na njegov lični izgled, njegovu poslovnost, etiku, njegov stav i njegovu posvećenost Vama i njegovu posvećenost potencijalnom zajedničkom poslu u vezi Vašeg stana, kuće, placa, lokala ili Vašoj potrebi da kupite, prodate ili iznajmite odgovarajuću nepokretnost u Nišu. Kakav ste utisak Vi stekli o agentu i agenciji, takav će utisak steći i klijent koji je interesent i potencijalni je kupac, zakupac, prodavac, zakupodavac Vaše nepokretnosti.

Vama treba neko ko je na vrhu tržišta nekretnina u Nišu!