Pretraga ponuda

Kontakt

Za najaktuelnije informacije i specijalne ponude pozovite ili nas posetite!
Nalazimo se u Nišu, Cara Dušana 54-72, TPC "Dušanov bazar" - Piramida, lokal br. 224.
Telefon: 018 257 603
Mobilni: 060 0 654 005
Mobilni: 060 6 064 005

E-mail: info[at]permeti.co.rs
E-mail: office[at]permeti.co.rs

 

Srednji kurs na dan

Napomena: Kursna lista je informativnog karaktera po srednjem kursu NBS. Za najažurnije podatke proverite kurs na sajtu Narodne banke Srbije ili u ovlašćenim menjačnicama.

Koje uslove moram da ispunim kako bih bio oslobođen od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nekretnina Permeti Niš Vam daje odgovor i pojašnjenje ovog pitanja na osnovu zakonskih odredbi kao i na osnovu dugogodišnje prakse i iskustva:

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu (suvlasnički odnos) ili porodičnoj stambenoj zgradi (u daljem tekstu: stan) fizičkom licu koje kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stan iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu (u daljem tekstu: odgovarajući stan), pod uslovom da:

  • je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritorije Republike Srbije
  • kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojni stan na teritoriji Republike Srbije

Pravo na poresko oslobođenje može se ostavriti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji prvog stana overenog posle 8. jula 2007. godine.

Koje uslove moram da ispunim kao kupac prvog stana , kako bih ostvario refundaciju (povraćaj) PDV-a?

Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nekretnina Permeti Niš Vam daje odgovor i pojašnjenje ovog pitanja na osnovu zakonskih odredbi kao i na osnovu dugogodišnje prakse i iskustva:

Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV-a pod sledećim uslovima:

  • da od 1. jula 2006 godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritorije Republike
  • da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu

Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji.

Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na refundaciju PDV-a (za kupca prvog stana iznosi do 40 m2,a za članove njegovog porodničnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji), pravo na refundaciju PDV-a može da ostvari do iznosa koji odgovara navedenoj površini.

Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 08. jula 2007 godine.

Gde se i kako overava Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti?

Agencija za posredovanje u prometu i zakupu nekretnina Permeti Niš Vam daje odgovor i pojašnjenje ovog pitanja na osnovu zakonskih odredbi kao i na osnovu dugogodišnje prakse i iskustva:

Najbitnija i konačna stvar nakon dogovora o kupoprodaji stana u Nišu (i na teritoriji Republike Srbije) između prodavca i kupca nekretnine (stan, porodična stambena zgrada, zemljište, poslovni prostor, industrijski objekat...) se dešava u kancelariji javnog beležnika (Notara). Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u Nišu se mora okončati potpisivanjem i overom Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti od strane kupca i prodavca takozvanom solemnizacijom Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u kancelariji jednog od četiri javnih beležnika koji rade u Nišu. Prilikom solemnizacije Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u Nišu i bilo kom drugom gradu u Republici Srbiji plaća se javnobeležnička nagrada koju uvek plaća kupac nepokretnosti. Kada se potpisuje Ugovor o kupoprodaji neophodno je da obe ugovorne strane, dakle i kupac i prodavac tom prilikom kod sebe imaju važeću ličnu kartu ili pasoš.